มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

1. ผู้อำนวยการศูนย์
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง
วิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 - จนถึงปัจจุบัน

 2. รองผู้อำนวยการศูนย์ 
นางสาวอุษณีษ์ จิตรสม
วิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: -
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 - จนถึงปัจจุบัน

3. รองผู้อำนวยการศูนย์ 
นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ
วิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการ (คศ.1)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 038202000 
E-mail: -
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2563 - จนถึงปัจจุบัน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ผู้ใหญ่ใจดี

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม

 

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3820-2000 08-0646-9002 , 08-1589-0717 โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103
Email: choncenter12@hotmail.com Facebook: ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ID Line: secchon12

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates