มี  102  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

1. ผู้อำนวยการศูนย์
นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ
วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 089-8341477
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ดำรงตำแหน่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ตั้งแต่ 26 เมษายน 2545 จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 15 ปี – เดือน

2. รองผู้อำนวยการศูนย์(รักษาการแทน)
นางสาวิตรี โชคพิทักษ์
วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 096-9312397

3. รองผู้อำนวยการศูนย์(รักษาการแทน)
นางเกศินี สันจะโป๊ะ
วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์ 082-1976921

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต


 
 

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี

ผู้ใหญ่ใจดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 08-0646-9002 , 081-5890717 โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103
Email: choncenter12@hotmail.com

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates