มี  74  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

‘‘มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ไหนมีเราที่นั่น’’
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปได้
หากพวกเขาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง

ประชาสัมพันธ์

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน

และศิษย์เก่าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
#ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สวนกระตุ้นประสาทสัมผัส

และจัดซื้ออุปกรณ์ส่องสว่าง พัดลมทำความเย็น
ทอด ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ 038-202000 / 080-6469002 / 081-5890717
หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านบึง เลขบัญชี 210-1-37294-0

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม

ผู้ใหญ่ใจดี

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม

 

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3820-2000 08-0646-9002 , 08-1589-0717 โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103
Email: choncenter12@hotmail.com Facebook: ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ID Line: secchon12

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates