มี  41  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

เบอร์โทรศัพท์
0-3820-2000
08-0646-9002
08-1589-0717

โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103

Email: choncenter12@hotmail.com

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
secchon12