มี  28  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

ข้อมูลศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในจังหวัดชลบุรี เครือข่ายในความรับผิดชอบ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

1. ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่ 186/24 ซอยสุขุมวิทพัทยา 46 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
ผู้รับผิดชอบ นางสุภางค์ สำฤทธิ์
ตำแหน่ง ประธานศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกพัทยา มูลนิธิออทิสติกไทย พัทยา

2. ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกชลบุรี

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่ 110 /4 หมู่ 4 ตำบล อ่างศิลา ถนน อ่างศิลา อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3832-4517
E-mail: araya-13@hotmailcom
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอารยา แดงแสง
ตำแหน่ง ประธานศูนย์ เบอร์โทรศัพท์ 06-1624-1936

3. ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบล หนองปรือ ถนน สุขุมวิท อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20260
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3871-6538 ต่อ 8120 แฟกซ์ 0-3871-6542
E-mail: sumetphonkacha@gmail.com
ผู้รับผิดชอบ นายสุเมธ พลคะชา
ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่
เบอร์โทรศัพท์ 08-6843-1205

4. ศูนย์การเรียนลูกพิเศษเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์/โทรสาร 08-5060-1992
ผู้รับผิดชอบ นางพรทิพย์ ตันติวงศ์เจริญ
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้ปกครองลูกพิเศษเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์.
เบอร์โทรศัพท์ 08-5060-1992