แนะนำศูนย์
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างขอบข่ายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร
สื่ออุปกรณ์คนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   สาขาภาคตะวันออก

ศูนย์สาขาบ่อทอง
ศูนย์สาขาสัตหีบ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ติดต่อเรา
สมัครงาน
เว็ปไซต์เก่า

ข้อมูลเด็กพิการ

พื้นที่ให้บริการ
ศูนย์ประจำจังหวัดระยอง
ศูนย์ประจำจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดตราด
ศูนย์ประจำจังหวัดนครนายก
ศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์ประจำจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 9
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
ส่วนกลาง
กิจกรรม ( ทั้งหมด )
เลือกตามกลุ่มงาน : << เลือกทั้งหมด >>
โครงการประกวดงานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษา โครงการประกวดงานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการประกวดงานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 12-09-2012
เวลา 13.33
โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในกิจกรรมค่ายสานสายใยครอบครัวเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในกิจกรรมค่ายสานสายใยครอบครัวเด็กพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 19-07-2012
เวลา 12.43
การสรรหา คัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อบุคคลออทิสติกและ บุคคลออทิสติกดีเด่น การสรรหา คัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อบุคคลออทิสติกและ บุคคลออทิสติกดีเด่น
คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เพื่อบุคคลออทิสติกและบุคคลออทิสติกดีเด่น มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2554 ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 18-07-2012
เวลา 15.32
กิจกรรมอบรม กิจกรรมอบรม "สื่อรักสารใจ และการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ความต้องการพิเศษ"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรม "สื่อรักสารใจและการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ความต้องการพิเศษ" ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 18-07-2012
เวลา 15.43
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 18-07-2012
เวลา 14.54
อบรมเทคนิคการเสริมสร้างกำลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พี่เลี้ยง และผู้ปกครองเด็กพิเศษ อบรมเทคนิคการเสริมสร้างกำลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พี่เลี้ยง และผู้ปกครองเด็กพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ ที่มีปัญหาการเรียนและทักษะชีวิต และสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพไลฟ์ ศรีราชา จัดอบรมเทคนิคการเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อประโยชน์แก่งานและเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 11-06-2012
เวลา 14.09
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 12  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เข้านิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เข้านิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ เข้านิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้แก่โรงเรียนวัดเขาไผ่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองกิ่ว เพื่อให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเด็ ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 11-06-2012
เวลา 10.30
นำคณะคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง นำคณะคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ (ภายนอก) ได้นำคณะนักศึกษาแพทย์ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ตึกเฉลิมพร ... อ่านต่อ
กลุ่มวิชาการ (ภายนอก)
วันที่ 11-06-2012
เวลา 09.57
กิจกรรม ศูนย์ฯ สัญจร โครงพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12 กิจกรรม ศูนย์ฯ สัญจร โครงพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 12
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาสำหรับ เด็กพิการในภาคตะวันออกประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี สระแก้ว นครนายก ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรการศึกษาพิเศษ ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 06-06-2012
เวลา 15.30
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงาน
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะครู, บุคลากร จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ขอศึกษาดู ... อ่านต่อ
กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ 22-10-2012
เวลา 11.13
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 ]  จำนวนทั้งหมด : 165 รายการ Back  |  Next


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร 0-3820-2000-1, 0-3820-2098 โทรสารอัตโนมัติ ต่อ 103
E-mail : choncenter12@hotmail.com or webmaster