มี  103  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

‘‘มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ไหนมีเราที่นั่น’’
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เพราะเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปได้
หากพวกเขาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง

วารสาร

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต


 
 

แผนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จ.ชลบุรี

ผู้ใหญ่ใจดี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
701 หมู่ 3 ถนนประโยชน์เนื่องจำนงค์9 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 08-0646-9002 , 081-5890717 โทรสาร 0-3820-2000 ต่อ 103
Email: choncenter12@hotmail.com

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates